Do pobrania

I. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 19.05.2016 (wersja do pobrania)
Aneks nr 1 z dnia 14.12.2016 (wersja do pobrania)
Aneks nr 2 z dnia 13.06.2017 (wersja do pobrania)
Aneks nr 3 z dnia 10.05.2018 (wersja do pobrania)
Aneks nr 4 z dnia 01.02.2019 (wersja do pobrania)
Aneks nr 5 z dnia 31.07.2019 (wersja do pobrania)
Aneks nr 7 z dnia 29.12.2021 (wersja do pobrania)

 
II. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (aktualizacja z dnia 15.07.2021 wersja do pobrania, wersja do pobrania, wersja archiwalna z dnia 09.03.2018)

III. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach RLKS, aktualizacja z dnia 28.03.2019 (wersja do pobrania), (wersja archiwalna do pobrania, aktualizacja z dnia 28.12.2017)
 
IV. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (aktualne) z dn. 28.01.2022 (pobierz)
 
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (archiwalne) (pobierz), (archiwalne) z dn. 26.02.2018 (pobierz)
 
 
V. PROCEDURY  dn. 26.02.2018:
 

1. Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1), wersja aktualna (pobierz) (archiwalna) (pobierz)

2. Procedura oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2), wersja aktualna (pobierz), archiwalne - (pobierz),

3. Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niż LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem (P3), wersja aktualna (pobierz), archiwalne - (pobierz)

4. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4), wersja aktualna (pobierz), archiwalne - (pobierz)

5. Procedura rozpatrzenia wniosku beneficjenta o zmianę umowy o dofinansowanie (P5), wersja aktualna (pobierz), archiwalne - (pobierz)

6. Procedura wyznaczania członków rady do oceny wniosków o dofinansowanie (P6), wersja aktualna (pobierz), archiwalna -(pobierz)

7. Procedura trybu wyłączenia członka rady z udziału w dokonywaniu oceny projektu (P7), wersja aktualna (pobierz) wersja archiwalna - (pobierz)

 

VI. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (wersja do pobrania, z dn. 15.03.2022, wersja archiwalna, z dn. 14.08.2017; wersja archiwalna, z dn. 20.10.2015 r.)
 
VII. Regulamin Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" (wersja do pobrania, aktualizacja z dn. 22.03.2018)

VIII. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", aktualizacja z dn. 25.03.2021 (wersja do pobrania), z dn. 15.01.2019 (wersja archiwalna do pobrania), z dn. 25.10.2016 (wersja archiwalna do pobrania)

IX. Plany szkoleń dla członków Rady i pracowników biura Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", aktualizacja z dn. 30.11.2018 (wersja aktualna do pobrania), (wersja archiwalna do pobrania; aktualizacja z dnia 25.10.2016)
 
X. Karta doradztwa indywidualnego oraz ankieta (aktualne) - (pobierz)


----

Logotyp LGD Dwie Rzeki (pobierz)


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.