1/G/2020/010

„Małe Kroczki" - 1/G/2020/010, realizowane przez "FUNDACJA 12 KAMIENICA".

 

Klub "Małe Kroczki" był miejscem, w którym rodzice i dzieci zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR w Bydgoszczy mogły korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, terapeutycznego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego. Wsparcie te miało prowadzić do podniesienia aktywności społecznej rodziców i dzieci.

 

Przeprowadzone formy wsparcia:

- grupowe zajęcia integrujące dla rodziców i dzieci,

- grupowe zajęcia dla rodziców,

- grupowe zajęcia dla dzieci,

- spotkanie integracyjne,

- wyjście z uczestnikami poza Klub,

- indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych,

- indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób z otoczenia.

 

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2021-30.04.2022


 
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.