1/G/2019/041

Projekt „Młodzieżowa Akademia Zdrowia” - 1/G/2019/041, realizowany przez LauxMed Anna Leniec

 

Wsparcie skierowane zostało do 15 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR Miasta Bydgoszcz.

 

Projekt obejmował m.in działania z zakresu aktywizacji społecznej:

- szkolenia,
- wsparcie psychologiczne w formach grupowych,
- działania aktywizujące z zakresu pozaszkolnych i poza systemowych formach edukacyjnych;
- prozdrowotne działania aktywizujące z zakresu sportu i rekreacji ruchowej;
- działania kulturalne i z zakresu dziedzictwa lokalnego prowadzące do aktywizacji społeczności lokalnej;
- działania w zakresie inicjowania i realizowania inicjatyw lokalnych.


 

Wartość projektu: 47 141,58 zł
Wielkość dofinansowania: 44 784, 50zł
Termin realizacji: 01/09/2019r. - 29/02/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.