Rada LGD

Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
 
W skład Rady wchodzą:
1. Paweł Biały
2. Przemysław Byś
3. Ewa Chmara
4. Michał Cichoracki
5. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa
6. Dominika Heller - Kawalarska
7. Paweł Hryncewicz
8. Aldona Molesztak
9. Barbara Ostrowska
10. Mikołaj Piekut
11. Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka
12. Stowarzyszenie AZS WSG
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"
14. Piotr Weckwerth
15. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 
Regulamin Rady (22.03.2018) - do pobrania 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.