1/G/2020/051

„JaZDAMowy Klub Młodzieżowy w Bydgoszczy v2”- 1/G/2020/051, realizowane przez PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata.
 
Projekt obejmował realizację wsparcia w formie klubu młodzieżowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia zgodnie z minimalnym standardem pracy klubu młodzieżowego. Klub zrealizował wszystkie cele ujęte w standardzie. W ramach projektu przewidziano wykorzystanie programu rówieśniczego. Działanie miało na celu integrację młodzieży, wzajemne poznanie poglądów, wymianę doświadczeń i wiedzy, coaching rówieśniczy. Otoczenie zdobyło umiejętności w zakresie wspierania os. zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. również po zakończeniu udziału w projekcie.
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia z kompetencji kluczowych,
- warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych,
- wyjścia integracyjne,
- biwak,
- wydarzenia otwarte,
- indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla osób zagrożonych,
- warsztaty technik wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Wartość projektu: 51 350,00 zł
Wielkość dofinansowania: 48 750,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.