1/G/2019/015

Projekt „Z Arką aktywni” - 1/G/2019/015, realizowany przez Fundacja Arka Bydgoszcz

 

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i integracja 15 osób niepełnosprawnych. Wsparcie społeczno-psychologiczne uczestników oraz wprowadzenie elementów aktywnej integracji i aktywizacji społecznej, pozwoliło stworzyć warunki do pokonywania indywidualnych barier uniemożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Ważnym elementem projektu były warsztaty rozwijające zainteresowania uczestników w 5 osobowych grupach i wspólne wyjścia wszystkich uczestników celem integracji całej grupy. Podczas warsztatów uczestnicy projektu doskonalili się w wybranej przez siebie dziedzinie: fotografia, taniec i muzyka.

 

 

 

Wartość projektu: 44 596,00 zł
Wielkość dofinansowania: 41 930,00 zł
Termin realizacji: 01/08/2019r. - 30/06/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.