1/G/2020/042

„Rozwijam pasje – II edycja”- 1/G/2020/042, realizowane przez 4PRO GRZEGORZ GRZEŚKIEWICZ.
 
W ramach projektu uruchomiony i prowadzony był Klub "Rozwijamy pasje – II  edycja". Klub był miejscem, w którym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR w Bydgoszczy w wieku min. 60 lat, mogły korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, terapeutycznego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego. Wsparcie to miało prowadzić do podniesienia aktywności społecznej seniorów.
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- zajęcia grupowe dla seniorów prowadzone przez specjalistów (z pomocą opiekuna),
- zajęcia grupowe dla seniorów prowadzone samodzielnie przez opiekuna Klubu,
- wyjścia z uczestnikami poza Klub,
- spotkanie integracyjne,
- indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych,
- indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób z otoczenia.
 
Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.01.2022-30.06.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.