1/G/2019/005

Projekt „Społeczność BARDzo aktywna - "INICJATYWA KULTURALNA BARD" aktywizuje muzyką” - 1/G/2019/005, realizowany przez INICJATYWA KULTURALNA BARD

 

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez udział w cyklu działań kulturalno-artystycznych.

Cel stanowił odzwierciedlenie zidentyfikowanej sytuacji problemowej, która wskazała, iż osoby niepełnosprawne i niesamodzielne ze względu na wiek, które zamieszkują obszaru LSR, mają utrudniony dostęp do oferty kulturalno-artystycznej. 

Działania kulturalne i artystyczne stworzyły możliwość zagospodarowania czasu wolnego w sposób twórczy i wartościowy a także stanowiły skuteczną metodę integracji społecznej i pokoleniowej.

 

Projekt realizowany został w oparciu o 4 podstawowe elementy:
1 Część muzyczna;
2 Część okołomuzyczna;
3 Wizyty w bydgoskich instytucjach kultury;
4 Aktywizacja społeczna sensu stricte.

 

1/G/2019/005

Wartość projektu: 44640,00 zł

Wielkość dofinansowania: 42 408,00zł

Termin realizacji: 01.07.2019 r. – 22.12.2019 r.


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.