1/G/2018/002

„Super Matki” - 1/G/2018/002, realizowane przez P.W Art- Solo Piotr Kaja, Centrum Dziecka i Rodzica

 

Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności o charakterze psychospołecznym, prozdrowotnym i artystycznym, co pozytywnie wpłynęło na funkcjonowanie matek w społeczeństwie. Udział w zaplanowanych warsztatach i zajęciach to podjęcie próby zmiany w zachowaniu uczestników polegające na podniesieniu swoich umiejętności społecznych i wzrost samooceny. 

 

Zajęcia i warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne:

- zajęcia o tematyce prozdrowotnej
- zajęcia poprawiające wygląd i samoocenę
- zajęcia o charakterze artystycznym
- grupowe spotkanie z psychologiem

 

Wartość projektu: 49 800,00 zł

Wielkość dofinansowania: 41 880,00 zł

Termin realizacji: 03.12.2018 r. - 30.06.2019 r.Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.