WYNIKI NABORU

Wyniki naboru 1/G/2019
 
Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2019 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 1/G/2019.
 
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2019 - pobierz
Uchwała nr 55/I/2019 - lista projektów zgodnych z LSR - pobierz
Uchwała nr 100/I/2019 - lista rankingowa - pobierz
 
 
W związku ze zwiększeniem alokacji w naborze, odbyło się posiedzenie Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2019, w ramach którego przyjęto Uchwałę nr 1/II/2019 aktualizującą listę rankingową.
 
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2019 - pobierz
Uchwała nr 1/II/2019 - zaktualizowana lista rankingowa - pobierz
 
Informcja o autokorekcie do wyboru projektów w ramach naboru 1/G/2019.
Lista rankingowa - obiegowa autokorekta (pobierz)

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.