1/G/2020/035

„Klub Seniora "Pod Bukiem"" - 1/G/2020/035, realizowane przez "GAUDEAMUS"

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym LSR Miasta Bydgoszczy.

Projekt zakładał organizację 17 spotkań stacjonarnych, podczas każdego z nich zaplanowano organizację 3 godzin zajęć grupowych z zakresu zdrowego stylu życia (w tym 1 godzina gimnastyki) i 3 godziny zajęć grupowych tematycznych (m.in. kultura i sztuka, dietetyka, radzenie sobie ze stresem, historia i tradycja, nowe technologie komputerowe).

 

Elementami projektu byy także zajęcia terenowe:

- wycieczka integracyjno-krajoznawcza w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego,

- piknik ekologiczny w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku,

- piknik integracyjny na Wyspie Młyńskiej.

  •  
Wartość projektu: 48 746,25 zł
Wielkość dofinansowania: 46 308,93 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.