1/G/2020/062

„Kujawski Klub Seniora" - 1/G/2020/062, realizowane przez LAUXMED Anna Lauks

 

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym LSR Miasta Bydgoszczy (jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole). Dokonano tego poprzez realizację wieloaspektowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów rekreacyjnych, wyjść uspołeczniających, grupowych warsztatów z dietetykiem (terapia kulinarna) oraz zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą. Projekt został skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych oraz do ich otoczenia.

 

Zajęcia:

- Animacja kulturowa (12x4h),
- Warsztaty kulinarne dot. regionalnych kujawskich produktów (8x6h),
- Wyjścia na regionalne wydarzenia kulturalne (6x3h),
- Spotkanie integracyjne z lokalną społecznością (1x4h),
- Zajęcia indywidualne z psychologiem (2hx15osób),
- Zajęcia indywidualne z psychologiem dla osób z otoczenia (2hx2os).
  •  

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2021-30.04.2022

 

 Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.