WYNIKI NABORU

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki naboru 1/G/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2018.
Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2018 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: nr 1/G/2018.
 
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2018 - pobierz
Uchwała nr 18/I/2018 - lista projektow zgodnych z LSR - pobierz
Uchwała nr 28/I/2018 - lista projektów wybranych do dofinansowania - pobierz
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
20 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie dotyczące rozpatrzenia odwołania złożonego od decyzji Rady LGD "Dwie Rzeki" w ramach naboru 1/G/2018 oraz przyjęcia ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numer konkursu LGD: nr 1/G/2018.

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2018 - pobierz
Uchwała nr 2/II/2018 - ostateczna lista wybranych do dofinansowania - pobierz
Uchwała nr 3/II/2018 - ostateczna lista projektów niewybranych do dofinansowania - pobierz

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.