1/G/2019/027

Projekt „W grupie siła!” - 1/G/2019/027, realizowany przez A PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata

 

Głównym celem projektu było włączenie społeczne osób w wieku 7-18 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki projektowi poprawiono samoocenę, edukację oraz poczucie własnej wartości wśród młodzieży a ponadto tworząc Klub Młodzieżowy przekazaliśmy wieloaspektowe wsparcie: edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne i artystyczno-kulturalne.

 

Główne założenia projektu:

1. EDUKACJA - wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, rozwój talentów i zainteresowań
2. WYJŚCIA/WYCIECZKI- zapewnienie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem,
Warsztaty Psychologiczne - zajęcia grupowe i indywidualne
3. KOMPETENCJE KLUCZOWE - w ramach realizowanego grantu i zgodnie z celami klubu młodzieżowego były również realizować działania, które pozwoliły na zwiększenie minimum dwóch kompetencji kluczowych uczestników naszego projektu.

 

Wartość projektu: 54 015,00 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00zł

Termin realizacji: 01.09.2019 r. – 31.03.2020 r.


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.