1/G/2020/003

„NIEBIESKA KREDKA 3 nazywam - rozumiem - wyrażam" - 1/G/2020/003, realizowane przez Niebieska Kredka Monika Owieśna.

W ramach grantu zaplanowano wsparcie dla grupy głównej - 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) oraz 2 osób z otoczenia - otoczenie stanowiły dzieci/młodzież w wieku szkolnym z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Działania terapeutyczne mają na celu:

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem,

- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań,

- zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań

  •  
Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-31.01.2022
 
 
 
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.