WYNIKI NABORU - II

Wyniki naboru 1/G/2022

 

Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr IV/2022 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

numer konkursu LGD: nr 1/G/2022.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr IV/2022 - pobierz

Uchwała nr 20/IV/2022 - lista projektów zgodnych z LSR - pobierz

Uchwała nr 37/IV/2022 - lista rankingowa - pobierz


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.