1/G/2020/040

„Centrum Rozwoju Seniorów 1" - 1/G/2020/040, realizowane przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc.
 
W ramach projektu uruchomiono Centrum Rozwoju Seniorów. Dział. w ramach projektu były realiz. w Bydgoszczy dla osób z grupy podstawowej oraz otoczenia. Centrum świadczyło wielowymiarowe wsparcie: integracyjne, ruchowe, edukacyjne oraz aktywizująco-animacyjne. Celem działania Centrum było podniesienie aktywności społ. grupy podstawowej oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpierania grupy podstawowej przez otoczenie. W trakcie zajęć w Centrum UP mieli do dyspozycji opiekuna, który integrował grupę, dbał o organizację i porządek, pilnował dokumentacji. 
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- zajęcia grupowe w ramach centrum,
- wydarzenia kulturalne i towarzyskie,
- konferencja podsumowująca,
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób zagrożonych,
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób z otoczenia.
 
Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.11.2021-31.03.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.