1/G/2020/011

„Twój Klub Wsparcia" - 1/G/2020/011, realizowane przez iPomagalnia Sp. z o.o. s.k.

 
Projekt „Twój Klub Wsparcia”to inicjatywa, skierowana do osób w wieku powyżej 60 roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do osób należących do ich otoczenia.
W ramach działalności Klubu, odbywały się bardzo różnorodne zajęcia, z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji społecznej. Uczestnicy mogli brać udział w m.in.: warsztatach artystycznych i kulinarnych, wykładach dot. zdrowego stylu życia oraz dziedzictwa kulturowego. Co więcej, Ipomagalnia zrealizowała także cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Bydgoszczy oraz regionie Kujaw i Pomorza.

  •  

Wartość projektu: 52 670,00 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022

 

 Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.