1/G/2019/035

Projekt "Klub Seniora "Zdrowie - Zainteresowania - Kultura" przy PTE w Bydgoszczy" - 1/G/2019/035, realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy

 

Projekt skierowany został do osób niesamodzielnych ze względu na wiek (65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wsparcie to umożliwiło nawiązanie relacji społecznych i zwiększyło poziom aktywności społecznej poprzez udział w różnego rodzaju formach aktywizacji, w tym m.in. w warsztatach w zakresie ekonomii, historii, podróży czy arteterapii.

 

 

 

Wartość projektu: 52 631,58
Wielkość dofinansowania: 50 000,00
Termin realizacji: 01/09/2019r. - 30/10/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.