1/G/2019/008

 „NIEBIESKA KREDKA 1 nazywam - rozumiem – wyrażam” 1/G/2019/008, realizowany przez NIEBIESKA KREDKA Monika Owieśna

 

Celem głównym było wsparcie w zakresie włączenia społecznego oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Do osiągnięcia celu głównego podjęto działania takie jak: pomoc w odkryciu potencjału; wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem; rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych; wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań; zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

 

W ramach podejmowanych działań zrealizowano:

"NAZYWAM" podczas zajęć indywidualnych i grupowych uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę o sobie samym, emocjach i relacjach a także swoich potrzebach sensorycznych;
"ROZUMIEM" na tym etapie ugruntujemy wiedzę, będą to praktyczne ćwiczenia zdobytej wiedzy o sobie samym, emocjach, relacjach i potrzebach sensorycznych;
"WYRAŻAM" wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności o sobie samym, emocjach, relacjach z innymi osobami, potrzebach sensorycznych

 


 

Wartość projektu: 47 814,59
Wielkość dofinansowania: 45 423,59
Termin realizacji: 01/07/2019r. - 31/01/2020r.

 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.