1/G/2020/061

„Zdrowie – Zainteresowanie - Kultura II" - 1/G/2020/061, realizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

 

W ramach projektu uruchomiono i prowadzono II edycja Klubu Seniora pt. "Zdrowie - Zainteresowania - Kultura" dla os. zagroż. ubóst. lub wyklucz. społ. wraz z otoczeniem, które było niezbędne dla właściwego wsparcia grupy docelowej (GD). Założono włączenie otoczenia do wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach Klubu Seniora.

 

Przeprowadzone formy wsparcia:

- warsztaty rozwijające zainteresowania,

- warsztaty z arteterapeutą,

- warsztaty z trenerem personalnym,

- wyjścia animacyjne,

- wyjazdy rekreacyjne,

- spotkania integracyjne,

- indywidualne zajęcia z psychologiem dla osób zagrożonych,

- grupowe zajęcia z psychologiem dla otoczenia,

- indywidualne zajęcia z psychologiem dla otoczenia.

 

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2021-31.03.2022


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.