WYNIKI NABORU

Wyniki naboru 1/G/2020

Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2021 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

numer konkursu LGD: nr 1/G/2020.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2021 - pobierz

Uchwała nr 76/I/2021 - lista projektów zgodnych z LSR - pobierz

Uchwała nr 111/I/2021 - lista rankingowa - pobierz


W związku odwołaniami od oceny w naborze, odbyło się posiedzenie Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2021, w ramach którego przyjęto Uchwałę aktualizującą listę projektów zgodnych oraz listę rankingową.

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr II/2021 - pobierz
Uchwała nr 15/II/2021 - pobierz , lista projektów zgodnych z LSR - pobierz
Uchwała nr 16/II/2021 - pobierz , lista rankingowa - pobierz
 
 
W związku ze zwiększeniem alokacji w naborze, odbyło się posiedzenie Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2022, w ramach którego przyjęto Uchwałę nr 1/I/2022 aktualizującą listę rankingową.
 
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2022 - pobierz
Uchwała nr 1/I/2022 - pobierz
Zaktualizowana lista rankingowa - pobierz

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.