1/G/2020/072

„Klub Powsinogi" - 1/G/2020/072, realizowane przez CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO.
 
Celem głównym projektu jest wsparcie w zakresie włączenia społecznego oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i wsparcia dla 2 osób z ich otoczenia.
 
Realizowane zajęcia:
- sensoryka - zajęcia grupowe rozwijające zmysły,
- muzykoterapia,
- arteterapia,
- zajęcia na ścianie wspinaczkowej,
- zwiedzanie Muzeum Mydła i Brudu,
- zajęcia z robotyk,
- zajęcia w wiosce indiańskiej,
- kino,
- zwiedzanie Exploseum,
- warsztaty ceramiczne,
- terenowe zajęcia o tematyce edukacji ekologicznej,
- zajęcia z podstaw survivalu i harcerskiej metodyki kwaterunku,
- konsultacje z psychologiem,
- hipoterapia.
  •  
Wartość projektu: 51 840,85 zł
Wielkość dofinansowania: 49 110,85 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.