1/G/2020/060

„Wiedza – Aktywność – Pasje II" - 1/G/2020/060, realizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

 

Klub przy PTE w Bydgoszczy był miejscem, w którym uczestnicy mogli korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego i animacyjnego. Wsparcie to prowadziło do podniesienia aktyw. społ os. zagroż. ubóst. lub wyklucz. społ. oraz wzrostu wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagroż. ubóst. lub wyklucz. społ. (os. z otoczenia). W trakcie realizacji proj. UP przebywali pod opieką opiekuna klubu, który dbał o porządek i dobrą atmosferę w klubie, wspomagał UP, by w pełni mogli uczestniczyć we wsparciu: angażował UP w podejmowane działania, rozwijał ich kreatywność i pomagał w budowaniu relacji.

 

Przeprowadzone formy wsparcia:

- warsztaty rozwijające zainteresowania,

- warsztaty z arteterapeutą,

- warsztaty z trenerem personalnym,

- wyjścia animacyjne,

- wyjazdy rekreacyjne,

- spotkania integracyjne,

- indywidualne zajęcia z psychologiem dla osób zagrożonych,

- grupowe zajęcia z psychologiem dla otoczenia,

- indywidualne zajęcia z psychologiem dla otoczenia.

 

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2021-31.03.2022


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.