14
07

WYNIKI NABORU 1/G/2020


Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru 1/G/2020.

Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2021 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

numer konkursu LGD: nr 1/G/2020.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2021 - pobierz

Uchwała nr 76/I/2021 - lista projektów zgodnych z LSR - pobierz

Uchwała nr 111/I/2021 - lista rankingowa - pobierz

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.