Współpraca

Zapraszamy do współpracy!
 
Prosimy o kontakt z pracownikami biura:
 
Dominika Dubiela, tel. 531 602 727, e-mail: d.dubiela@lgd.bydgoszcz.pl

 
Partnerzy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.