1/G/2020/032

„KLUB SENIORA „POD PIGWOWCEM”" - 1/G/2020/032, realizowane przez Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju.
 
Projekt zakłada wsparcie 15 uczestników, czyli osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie pomocy w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego. Podstawą aktywizacji seniorów, podobnie jak innych grup społecznych, jest integracja społeczności i wzmocnienie chęci do działania. Wnioskodawca w niniejszym projekcie wykorzysta metody i strategie, w ramach których ruch pełni funkcję narzędzia terapeutycznego i integrującego.
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- zajęcia grupowe,
- wycieczka integracyjno-krajoznawcza w obrębie województwa kujawsko=pomorskiego,
- piknik ekologiczny,
- piknik integracyjny,
- indywidualne spotkanie z psychologiem dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- grupowe spotkanie z psychologiem dla otoczenia,
- wyjście do kina.
 
Wartość projektu: 48 746,25 zł
Wielkość dofinansowania: 46 308,93 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.