1/G/2018/011

Projekt "Od jutra lepiej czytam" - 1/G/2018/011, realizowany przez Dobre Relacje - Małgorzata Kerl

 

Wsparcie skierowane było do dzieci z 1-3 klasy szkoły podstawowej, które przejawiały trudności w czytaniu i pisaniu.

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wczesnej interwencji wspomagania rozwoju dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć wspierających naukę czytania i pisania.

 

"Od Jutra lepiej czytam"  to program, który w przyjazny sposób wspierał dzieci w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom dzieci rozwijały:

- koncentrację,
- pamięć,
- słownictwo,
- dobre nawyki wspierające poprawną pisownię-ortografię,
- oraz inne procesy poznawcze wspierające naukę.

 

Zajęcia były prowadzone autorskim, innowacyjnym programem "Od jutra lepiej czytam". Program został przygotowany z wykorzystaniem wiedzy z neurodydaktyki, co czyniło go przyjaznym dla procesów uwagi, zapamiętywania i uczenia się. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesów zapamiętywania, był bardziej skuteczniejszy niż tradycyjne metody nauczania. Dzieci łatwiej rozpoznawały litery, szybciej łączyły w sylaby, szybciej czytały globalnie.

Kadrę prowadząca zajęcia stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

 

1/G/2018/011

Wartość projektu: 48.950,00 zł

Wielkość dofinansowania: 41.350,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.

 

Strona projektu: linkDziałania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.