1/G/2020/029

„Klub Seniora "Pod Wiązem"" - 1/G/2020/029, realizowane przez RABATODROM Sp. z o.o.

Uczestnicy klubu seniora „Pod Wiązem” to osoby defaworyzowane 60+ w skład których wchodzą 13  kobiet  i 2 mężczyzn  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na obszarze LSR, a także otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (uczestników projektu) 5 kobiet.

 

Zajęcia:

- zajęcia gimnastyczne,

- zajęcia tematyczne, których celem będzie rozwój umiejętności interpersonalnych i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat: zdrowego odżywiania się, profilaktyki zdrowia, radzenia ze stresem, arteterapii, prawa, kultury.
  •  
Wartość projektu: 48 746,25 zł
Wielkość dofinansowania: 46 308,93 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.