1/G/2019/054

Projekt „Bezpieczny e-senior” - 1/G/2019/054, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

 

Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej oraz kompetencji społecznych i cyfrowych 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej wieku 60 roku życia zamieszkujących na obszarze LSR.

 

Zrealizowano działania edukacyjne, szkoleniowe oraz animacyjne, które wpłynęły na wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych, a także w zakresie aktywizacji kulturalnej. Wzrost kompetencji cyfrowych tj. umiejętność posługiwania się w stopniu podstawowym nowoczesnymi technologiami wykształtował postawy prospołeczne dzięki poznaniu nowych form kontaktowania się z innymi osobami.

 

Uczestnicy projektu wzięli udział w wykładach, prelekcjach i warsztatach o tematyce odpowiadającej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt zakładał szereg spotkań integracyjnych połączonych z prelekcjami w formie praktycznych porad nt. zdrowego trybu życia.

 

 
Wartość projektu: 36 619,00 zł
Wielkość dofinansowania: 29 819,00 zł
Termin realizacji 01/07/2019r. - 31/01/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.