1/G/2019/029

 Projekt „Mój przyjaciel koń.” – 1/G/2019/029, realizowany przez Caritas Diecezji Bydgoskiej

 

W projekcie uczestniczyło 15 dzieci w wieku 9-14 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W klubie młodzieżowym zrealizowano wsparcia w zakresie zdobycia umiejętności jazdy konnej i wiedzy o środowisku konia, na lekcjach indywidualnej jazdy konnej i udziale w warsztatach dotyczących koni.

 

Wszystkie działania miały na celu włączenie społeczne poprzez aktywizację społeczną dzieci i młodzieży poprzez rozbudowanie wzorców aktywności społecznej, kształtowanie kompetencji kluczowych, ukierunkowanie na wartościowe i prozdrowotne formy spędzania czasu wolnego.

 

 

 

Wartość projektu: 52 631,58
Wielkość dofinansowania: 50 000,00
Termin realizacji: 01/09/2019r. - 31/08/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.