1/G/2019/025

Projekt „NIEBIESKA KREDKA 2 nazywam - rozumiem – wyrażam” 1/G/2019/025, realizowany przez NIEBIESKA KREDKA Monika Owieśna

 

W projekcie wykorzystano intensywne działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takim jak: klub młodzieżowy. Zrekrutowano 15 dzieci od 6/7 lat do 18 roku życia, które w ramach podejmowanych działań uczestniczyły m.in. w zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe:

- kompetencje społeczne i obywatelskie,
- uczenia się
- świadomość i ekspresje kulturalną.
 
 

Wartość projektu: 47 814,59 zł
Wielkość dofinansowania: 45 423,59 zł

Termin realizacji: 01/01/2020r. - 30/09/2020r.


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.