Rada LGD

Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.
 
W skład Rady wchodzą:
1. Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju – Joanna Jankowiak
2. Chmara Ewa
3. Fordoński Klub Sportowy "Wisła Fordon" – Bartosz Traczykowski
4. Hryncewicz Paweł
5. Kalemba Robert
6. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców "Lewiatan" – Witold Jankowiak
7. Miasto Bydgoszcz – Sandra Dytłow
8. Piekut Mikołaj
9. "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców – Hanna Wygocka
10. Rutkowska Anna
11. Stabińska Agnieszka
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" – Iwona Borkowska
13. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Marek Chamot
14. Fundacja Kreatywnej Edukacji - Jolanta Gawryłkiewicz
 

Regulamin Rady (22.03.2018) - do pobrania Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.