1/G/2020/004

„NIEBIESKA KREDKA 4 nazywam – rozumiem - wyrażam" - 1/G/2020/004, realizowane przez Niebieska Kredka Monika Owieśna.
 
W ramach grantu zaplanowano wsparcie dla grupy głównej - 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) tj. od 6/7 do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z zastrzeżeniem iż dzieci/młodzież niepełnoletnie przyjmowane były za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz dwóch osób z otoczenia - otoczenie stanowiły dzieci/młodzież w wieku szkolnym z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt był realizowany zgodnie ze standardem klubu młodzieżowego. W godzinach funkcjonowania klubu uczestnicy projektu byli  pod nadzorem opiekuna klubu. Do zadań opiekuna klubu należało m.in. dbanie o porządek i dyscyplinę w klubie, a także wsparcie prowadzących z uwagi na potrzeby uczestników grantu
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- terapie grupowe,
- terapie indywidualne,
- diagnoza funkcjonalna,
- indywidualne konsultacje z pedagogiem dla osób z otoczenia.
 
Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.02.2022-31.05.2022
 
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.