1/G/2018/007

Projekt "Tyflohome - miejsce wsparcia osób słabowidzących i niewidomych" - 1/G/2018/007, realizowany przez Denar - Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr

 

Projekt skierowany był do niedowidzących i niewidomych seniorów. Udział w warsztatach pozwolił uczestnikowi projektu poznać podstawy obsługi komputera tyflo oraz urządzeń mobilnych, programów odczytu ekranu i powiększających, korzystania z zasobów sieci Internet oraz sprawnej obsługi poczty elektronicznej, portali społecznościowych i komunikatorów internetowych. Odbyły się też zajęcia z animatorem czasu wolnego celem integracji społecznej.

 

Program szkolenia obejmował tematy:

- Obsługa komputera;
- Oprogramowanie udźwiękawiające;
- Oprogramowanie powiększające;
- Oprogramowanie udźwiękawiająco - powiększające;
- Internet i komunikacja przy użyciu oprogramowania udźwiękawiającego i/lub powiększającego;
- Oprogramowanie OCR/OBR

 

Wartość projektu: 57 940,00 zł

Wielkość dofinansowania: 48 300,00 zł

Termin realizacji: 01.11.2018 r. – 30.06.2019 r.


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.