1/G/2020/038

„Akademia Inicjatyw Senioralnych 2" - 1/G/2020/038, realizowane przez Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Anna Dudzic-Koc.
 
W ramach projektu uruchomiono Akademię Inicjatyw Senioralnych. Zadania w projekcie były  realizowane w Bydgoszczy dla osób z grupy głównej uczestników oraz jej otoczenia. Akademia świadczyła wielowymiarowe wsparcie: integracyjne, ruchowe, edukacyjne oraz aktywizująco-animacyjne. Celem działania Akademii było podniesienie aktywności społecznej osób z grupy głównej uczestników oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpierania grupy głównej uczestników przez otoczenie.
 
Przeprowadzone formy wsparcia:
- zajęcia grupowe dla uczestników,
- eventy uspołeczniające,
- otwarty „Dzień Seniora”,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób zagrożonych,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób z otoczenia.
 
Wartość projektu: 52 631,58 zł
Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł
Termin realizacji: 01.03.2022-31.07.2022

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.