1/G/2020/033

„Klub Seniora "Pod Dębem"" - 1/G/2020/033, realizowane przez Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych.
 
Uczestnicy klubu seniora „Pod Dębem ” to osoby defaworyzowane 60+ w skład których wchodzi 15 kobiet potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na obszarze LSR, a także otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (uczestników projektu) 5 kobiet.
 
Zajęcia w ramach projektu:
- zajęcia gimnastyczne,
- zajęcia tematyczne, których celem będzie rozwój umiejętności interpersonalnych i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat: zdrowego odżywiania się, profilaktyki zdrowia, radzenia ze stresem, arteterapii, prawa, kultury.
  •  
Wartość projektu: 48 746,25 zł
Wielkość dofinansowania: 46 308,93 zł
Termin realizacji: 01.10.2021-30.06.2022
 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.