Doradztwo

Pracownicy Biura LGD zapraszają do skorzystania usługi doradztwa indywidualnego oraz grupowego z zakresu m.in.:

- informacji ogólnych odnośnie LGD
- ubiegania się o wsparcie na realizację LSR
- pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy operacji, grantu realizujących cele LSR
- pomocy w przygotowaniu wniosków o płatność na operacje, rozliczenie grantu realizujących cele LSR
- sprawozdawczości
- informacji nt. przepisów prawnych regulujących wybór operacji, grantu

 
W zakładce KONTAKT znajdują się informacje dotyczące godzin otwarcia biura.
 
Najbliższe spotkanie w MOBILNYM PUNKCIE DORADCZYM I ANIMACYJNYM:
 
Informacja wkrótce. 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.