Doradztwo

Pracownicy Biura LGD zapraszają do skorzystania usługi doradztwa indywidualnego oraz grupowego z zakresu m.in.:

  • - informacje ogólne odnośnie LGD i LSR
  • w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR
  • wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów podmiotów innych niż LGD
  • wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procedury grantowej
  • wsparcie w przygotowaniu wniosków o płatność projektów podmiotów innych niż LGD
  • - sprawozdawczość w ramach procedury grantowej
  • informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór projektów podmiotów innych niż LGD
  • informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór projektów w ramach procedury grantowej
 
W zakładce KONTAKT znajdują się informacje dotyczące godzin otwarcia biura.
 
------------------
 

 

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.