19
10

Szkolenie dla Grantobiorców


15.10.2018r. odbyło się szkolenie dla Grantobiorców z naboru 1/G/2018r.

"Szkolenie/warsztat związany z animacją Lokalnych Strategii Rozwoju - realizacja projektów objętych grantem" miało na celu przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwej i sprawnej realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach pilotażowego naboru LGD "Dwie Rzeki".

 

 

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.