12
10

Szkolenie dla Grantobiorców - nabór 1/G/2018


15.10.2018r. odbędzie się szkolenie dla Grantobiorców z naboru 1/G/2018r.
Szkolenie pn. "Szkolenie/warsztat związany z animacją Lokalnych Strategii Rozwoju - realizacja projektów objętych grantem" ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwej i sprawnej realizacji projektu. Szkolenie rozpocznie się o godz. 8:00, przy ul. Długiej 34, w sali nr 12.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.