5
10

LGD "Dwie Rzeki" na otwarciu Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu


Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” włączając się w obchody otwarcia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, zaprasza na spotkanie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Spotkanie odbędzie się 12.10.2018r. o godz. 15, przy ul. Gdańskiej 5.

W trakcie spotkania Wiceprezes Zarządu LGD „Dwie Rzeki” – Przemysław Byś zaprezentuje:

  • Specyfikę działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”
  • Wyniki naboru o dofinansowanie 1/G/2018 na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały projekty dotyczące: działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Przedstawione zostaną: charakterystyka wybranych projektów wraz z przewidzianym wsparciem, dobre praktyki.
  • Zaproszenie do składania wniosków w kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Osoby zainteresowane naszą działalnością serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: https://www.bydgoszcz.pl/ngo/

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.