14
08

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki"- II/2018


Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki".

Na podstawie § 13 pkt. 4 "Regulaminu Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", Stowarzyszenie LGD "Dwie Rzeki" zawiadamia o posiedzeniu nr II/2018 Rady LGD "Dwie Rzeki", które odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz od godziny 15:30.

 

Posiedzenie dotyczyć będzie rozpatrzenia odwołania złożonego od decyzji Rady LGD "Dwie Rzeki" w ramach naboru 1/G/2018 oraz przyjęcia ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady.

6. Przyjęcie ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania.

7. Przyjęcie ostatecznej listy projektów objętych grantem niewybranych do dofinansowania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.