30
04

Konsultacje społeczne GPR!


Rozpoczynają się konsultacje społeczne do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR).
Rozpoczynają się konsultacje społeczne do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR) oraz projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 
 
Konsultacje potrwają od 4 maja do 5 czerwca 2018 roku.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
 
Więcej:  
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o rozpoczęciu konsultacji dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+:
 
 
Kontakt:
 
Dokumenty do pobrania:
 
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.