23
WRZ

Przedłużone konsultacje społeczne ws. rewitalizacji


Zapraszamy na konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,
zapraszamy na konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy.
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbędzie się 4 października 2016 r. o godz. 17.00 w Sali nr 5 Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (parter).
Natomiast spotkanie z członkami Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki" zaplanowano na dzień 5 października 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (2 piętro).
Poniżej link do obwieszczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przedłużeniu konsultacji społecznych do 12 października 2016 r.
http://bip.um.bydgoszcz.pl/binary/obwieszczenie_9_09_tcm30-229598.pdf

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.