01
02

Konsultacje Społeczne LSR


Zapraszamy do konsultacji!
Przekazujemy Państwu propozycję treści Lokalnej Strategii Rozwoju z prośbą o zapoznanie się i przekazanie uwag do 20 lutego.
 
Zapraszamy również do PTE, gdzie można osobiście przedyskutować treść LSR i zaproponować zmiany.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.