01
03

Lokalna Strategia Rozwoju złożona!


Po kilku miesiącach intensywnych prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD "Dwie Rzeki" w dniu 29 lutego została ona złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
Po kilku miesiącach intensywnych prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD "Dwie Rzeki" w dniu 29 lutego została ona złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Teraz zostanie poddana wnikliwej ocenie, która powinna zakończyć się do końca maja.
Wcześniej LSR została jednogłośnie przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD, które odbyło się 25 lutego.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania LSR oraz za obecność na Walnym Zebraniu Członków.
W szczególności dziękujemy mieszkańcom za udział w procesie konsultacji społecznych.

Działania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane są w ramach projektu Wsparcie przygotowawcze dla Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w wysokości 154 000,00 zł.
Łączna wartość projektu wynosi 162 102,00 zł.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.