22
WRZ

Lokalna Strategia Rozwoju


Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Dwie Rzeki"

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Dwie Rzeki", zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" w dniu 25 lutego 2016 r. wersja do pobrania.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.