16
08

Konsultacje dot. zmiany kryteriów wyboru projektów


W dniu 16.08.2017 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany kryteriów wyboru projektów. 

 

Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 30.08.2017 r. (14 dni). Konsultacje prowadzone będą zgodnie z "Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru projektów". 
 
Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujący dokument:
 
1) Kryteria wyboru projektów - pobierz 
 
Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze "Karty konsultacji" - pobierz

 

Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (p.bialy@lgd.bydgoszcz.pl) lub pocztą na adres: ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz (decyduje data wpływu do Biura LGD).

 

Zapraszamy do konsultacji!

 

Zarząd i Biuro LGD

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.