03
07

List intencyjny z KPOWES podpisany!


8 czerwca 2017 r. podpisaliśmy list intencyjny ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka.

Stowarszyszenie prowadzi Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

 

Celem współpracy jest zwiększeniu postaw przedsiębiorczych, w tym wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i form przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców Miasta Bydgoszczy, zwłaszcza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.