01
06

Spotkanie informacyjne za nami!


30 maja 2017 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań.
30 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne związane z animacją lokalnej strategii rozwoju. Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania oraz doradztwo Państwa pomysłów na projekty aktywizujące mieszkańców Bydgoszczy.
 
Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dwie Rzeki - cele oraz wskaźniki. Omówiono specyfikę grupy docelowej oraz procedury wyboru i ceny operacji i grantów, a także kryteria. Uczestnicy mieli też możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości.
Natomiast przedstawiciel Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego omówił możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach osi 9 RPO WKP.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.